โรงพยาบาลด้านการรักษาโรคในไตชิงเต่าจิ้งคัง ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุมัติจากกรมสาธารณะสุขชิงเต่า,และเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคในไตอันดับที่2ของจีนรวมถึงเป็นสถาบันศึกษาวิจัยด้านโรคในไต,และสถาบันการแพทย์ได้มอบหมายให้ทำประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
       โรงพยาบาลด้านการรักษาโรคในไตชิงเต่าจิ้งคัง ตั้งอยู่ที่ เลขที่177-A-9 ถนนจูโจว เขตเหลาซาน ,เป็นวิทยาเขตการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ สถาบันการเรียนการสอนแพทย์จีนและตะวันตก บนพื้นที่ 8,000ตารางเมตร,และมีเตียงผู้ป่วย 300เตียง โรงพยาบาลครบครันไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ได้รับการรับรองและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 。รวมถึงบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วมากมาย,และมุ่งมั่นที่จะรักษาผู้ป่วยและพัฒนาเทคนิคในการรักษาอยู่เสมอ。

  • สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
  • อุปกรณ์ขั้นสูง
  • การบริการระดับ5ดาว
  • บริการรับส่ง